Regulamin - Dawmat - sprzedaż hurtowa i detaliczna osłon okiennych.

PRODUCENT SYSTEMÓW ZACIEMNIEŃ WNĘTRZPRODUCENT SYSTEMÓW ZACIEMNIEŃ WNĘTRZ

Tworzymy przyjazny klimat

48 331-70-13
Przejdź do treści

Menu główne:

Jak kupować


REGULAMIN

 1.Sprzedawcą i właścicielem strony www.mojerolety.pl jest Firma "DAWMAT" F.U.H.P s.c. z siedzibą w Radomiu, ul. Robotnicza 16,
NIP 796-21-12-094, REGON 670987846.

 2. Firma przyjmuje zamówienia przez Internet.

 3. Prawidłowe złożenie zamówienia potwierdzane jest e-mailem wysłanym na adres internetowy podany przez Zamawiającego.

 4. Ceny przesyłek dotyczą sprzedaży na terenie Polski. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt e-mailowy celem ustalenia kosztów przesyłki.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Zamawiający jednoznacznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz rozumie i akceptuje jego treść.

 6. W przypadku zamówień dotyczących wyrobów gotowych akceptacja zamówienia wiąże się z potwierdzeniem i odesłaniem otrzymanego e-maila z wyceną.

 7. Firma Dawmat zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych w zamówieniu oraz jego anulowania w przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości, co do poprawności podanych danych.

 8. Wszelkie wątpliwości co do złożonego zamówienia będą wyjaśniane poprzez kontakt z Zamawiającym za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

 9. Realizacja zamówienia następuje od dwóch do dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania potwierdzonego zamówienia, a na niektóre towary może trwać dłużej, w takim przypadku długość czasu oczekiwania podana zostanie e-mailem wraz z wyceną produktów.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest dołączana do przesyłki.

11. Firma Dawmat zobowiązuje się do szczegółowego sprawdzenia towaru przed wysłaniem, oraz do jego zapakowania w sposób umożliwiający bezpieczny transport.


12. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub jakichkolwiek braków towaru klient zobowiązany jest do odmówienia odbioru. Po odebraniu przesyłki nie będą uwzględniane reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu.

13. Zakupione towary objęte są Gwarancją Producenta. Firma Dawmat ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar jeśli nie był zgodny z zamówieniem.

14. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, lub będzie zwracana jego równowartość na konto bankowe podane przez Zamawiającego.

15. Zamawiający ma  prawo dokonać zwrotu zamówionego towaru ,bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy, zlecenie/zamówienie wykonywane jest wg. indywidualnej specyfikacji Zamawiającego (na konkretny wymiar) - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 3.

17. W przypadku reklamacji firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy sposób opakowania reklamowanego produktu oraz ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu.


18. Przy zwrocie pieniędzy wysyłana jest korekta faktury, którą Zamawiający ma obowiązek podpisać i przesłać wraz z towarem na adres firmy. Dopiero po otrzymaniu podpisanej korekty i towaru następuje przelanie pieniędzy na konto bankowe podane przez Zamawiającego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Firma Dawmat nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy DAWMAT z siedzibą w Radomiu, ul. Robotnicza 16  i wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień.

20. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia. Żądanie wglądu, modyfikacji bądź usunięcia danych osobowych należy zgłaszać do firmy za pomocą e-maila lub listownie.

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

stat4u

KONTAKT TELEFONICZNY
Od poniedziałku do piątku:
9:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00


DAWMAT
ul. Robotnicza 16
26 - 600 Radom
tel/fax: 48 331-70-13
tel/fax: 48 331-70-14

Copyright © 1997-2018 DAWMAT
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego